Projecten

SPPiLL heeft een groot aantal projecten onder haar hoede. Met al deze projecten werkt SPPiLL aan de achterliggende gedachten om de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp te versterken. De projecten lopen uiteen van investeringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie tot aan investeringen in de openbare ruimte. Ze zijn onderverdeeld in vijf projectgroepen.

Alle projecten van SPPiLL zijn onderverdeeld in vijf verschillende projectgroepen:

1. Liemt in Uitvoering
De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft als doelstelling om Liempde veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier te maken voor bewoners en bezoekers. Grote projecten die hiertoe behoren zijn de herinrichting van D'n Tip, de herinrichting van het centrum van Liempde en het waterafkoppelproject Liemt Infiltreert.

2. Natuur- en Cultuurprojecten
Van oudsher typerend voor het Liempdse buitengebied zijn onder meer kleinschalige akkers en weilanden omzoomd met bijvoorbeeld wilgen en populieren, oude grenswallen, schutskooien en historische erven met bakhuizen en waterputten. Projectgroep 2 wil een aantal van deze natuur- en cultuurhistorische elementen weer terugbrengen. Hiermee wordt de relatie tussen het centrum en het buitengebied versterkt. Inmiddels zijn al veel resultaten zichtbaar.

3. Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd
In april 2014 heeft SPPiLL de monumentale boerderij aan de Barrierweg 4 gekocht. Sindsdien wordt deze boerderij verbouwd en gerestaureerd om vanaf oktober 2017 te functioneren als bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. Een ontmoetingsplek voor Liempdse inwoners en een informatie- en vertrekpunt voor bezoekers om het dorp en de prachtige omgeving te verkennen.

4. Het Wij-gevoel
De projectgroep Het Wij-gevoel is de club achter het spaarsysteem Op Liemt Gemunt, de kerstmarkt en Liemt in het Licht. Met deze acties wil de projectgroep 'Het Wij-gevoel' de leefbaarheid in Liempde vergroten, het dorp een economische impuls geven en de band tussen inwoners, ondernemers en verenigingen versterken. De grondlegger van deze acties is OndernemersVereniging Liempde (OVL).

5. Promotie 'Liempde, gastvrij hart in Het Groene Woud'
Ook toerisme vormt een belangrijk uitgangspunt binnen SPPiLL. Projectgroep 5 zet zich in om nieuwe promotieactiviteiten op te zetten, de huidige te optimaliseren en het recreatief aanbod verder uit te breiden en te versterken. De activiteiten dragen bij aan de profilering van 'Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud'.

Kloppend Hart van Het Groene Woud
Een groot deel van de SPPiLL-projecten maakt deel uit van het investeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud, mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van o.a. de provincie Noord-Brabant, gemeente Boxtel en Het Groene Woud.