108 WONINGEN AAN HAMSESTRAAT/RODERWEG

De gemeente Boxtel, provincie Noord-Brabant en Janssen de Jong projectontwikkeling zijn eruit. Tussen de Hamsestraat en de Roderweg in Liempde worden 93 woningen gerealiseerd. Wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel en Mark van Doorn, directeur Janssen de Jong, ondertekenden woensdag 19 februari een overeenkomst. Daarnaast komen er 15 woningen/woonwerkkavels op particuliere percelen op de aangrenzende (voormalige) woonwerklocatie aan de Hamsestraat. De ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, die zich mee ingespannen heeft om tot een haalbaar plan te komen, stapt nu uit het project om voornamelijk de wens van een betaalbaar en goedkoop woningbouwprogramma mogelijk te maken.

 

Betaalbaar programma

Aan de Roderweg worden 93 woningen gerealiseerd. Deze bestaan voor 70% uit sociale huur, goedkope en betaalbare rijwoningen in de koopsector. De overgebleven 30% bestaat uit vrije sector tweekappers, patiowoningen, vrijstaande woningen. Aan de aangrenzende Hamsestraat komen 15 woningen/woonwerkkavels op particuliere percelen.

Het woningproject in Liempde kan doorgaan

Janssen de Jong Projectontwikkeling kan een woonwijk ontwikkelen, waar grote behoefte aan is in Liempde. “Door een goede en constructieve samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een gedegen plan. De provincie heeft zeer goed en creatief meegedacht in dit proces. We hebben samen met de provincie gewerkt aan een ontwikkeling die past in het gebied en waarbij de kwaliteit van de omgeving een extra impuls krijgt.. Het was aan ons om koersvast door te gaan, waarbij er voldoende en geschikte woningen gebouwd gaan worden. Het was een zeer intensief proces, waarmee we nu dit succes boeken”, aldus Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel.

Ontwerp-gebiedsvisie

De ruimtelijke opzet en globale verkaveling van het gebied is opgenomen in een gebiedsvisie. De komende weken wordt het ontwerp van deze gebiedsvisie in overleg met de provincie afgerond. Tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 10 maart aanstaande wordt de ontwerp-gebiedsvisie aan de raad gepresenteerd. Na vaststelling vormt de gebiedsvisie het uitgangspunt voor de nieuwe bestemmingsplannen.

Mooi resultaat

In de zomer van 2019 presenteerden de betrokken partijen een eerste plan voor de woonlocatie Hamsestraat-Roderweg en de woonwerklocaties met in totaal ongeveer 80 woningen. Dit plan bleek bij de verdere uitwerking om verschillende redenen, vooral de landschappelijk inpassing en de stedenbouwkundige opzet, helaas onhaalbaar.

Daarna is er hard gewerkt aan een plan dat sowieso aan drie harde voorwaarden moest voldoen;

  1. Ruim voldoende goedkope en betaalbare woningen;
  2. Respect voor de omgeving waarin gebouwd gaat worden en waarborging landschappelijke kwaliteit en inrichting;
  3. Financieel haalbaar.

Dat is een hele puzzel geweest, maar volharding en een goede samenwerking tussen partijen hebben tot dit mooie resultaat geleid.

Lees verder ... .

Bron: Gemeente Boxtel.