5 Liempdenaren ontvangen lintje!

Op woensdag 26 april heeft Burgemeester Mark Buijs Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan 13 inwoners van de gemeente Boxtel. Onder hen vijf Liempdenaren. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marcel Baijens (49)

werkzaam als griffier bij de gemeente Best.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse activiteiten, waaronder: 

1994 - heden adviseur tot op heden, secretaris (tot 1996 en van 2004-2007) en archivaris tot 2014) van de vereniging Fanfare Concordia. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het schrijven van een boek over de vereniging.

1995 - 1998 medeoprichter en voorzitter van de stichting de Serenade, een multifunctioneel muziekgebouw in Liempde.

2004 - 2014 secretaris van de Stichting Boeremèrt te Liempde. Daarnaast was hij
medeverantwoordelijk voor de organisatie van het evenement en beheerde
hij de kas tijdens het evenement.

In het verleden was Marcel Baijens actief als voorzitter van Jong Actief Sportief (JAS) Liempde en voorzitter van het jongerenkoor Liempde. Ook is hij bestuurslid van de stichting Restauratie Kerkorgel Liempde. Hij is (mede)verantwoordelijk geweest voor het schrijven van een boekje over het Franssen-orgel in de R.K.-kerk Sint-Jans Onthoofding te Liempde en het boekje “Ontmoetingen in beeld” van de stichting Vughterstede te Vught over ouderen en de digitale wereld.

Corry Habraken-van de Loo  (71)
ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1995 – heden vrijwilliger bij Cello, locatie dagcentrum De Werf. Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Betrokkene begeleidde een cliënt met een autistische beperking elke drie weken naar de bibliotheek en zij zwemt om de week met cliënten in het zwembad, die warmwatertherapie volgen. Zij helpt hen met omkleden en ondersteunt bij de therapie zelf. Ook gaat ze om de drie weken met een cliënt naar de bibliotheek. Ze gaan op de fiets. Een grote verantwoordelijkheid maar een uitstapje waar de cliënt steeds weer naar uitkijkt.

1996 – 2008 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Betrokkene was twee- tot driemaal per jaar actief als begeleider op het vakantieschip Henri J. Dunant tijdens vakanties voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

2000 – heden vrijwilliger bij de Heilig Hart Parochie in Liempde. Betrokkene maakt, samen met andere vrijwilligers, het kerkgebouw schoon en verzorgt het onderhoud van koper -en zilverwerk.

2008 – heden vrijwilliger bij Stichting de Valkenberg, voorheen Rode Kruis Hotel in Rheden. De Stichting organiseert bijzondere vakanties voor mensen met een lichte tot zware zorgbehoefte en hun familie. Betrokkene is driemaal per jaar een periode actief in het hotel en helpt de gasten met douchen, aankleden, eten en drinken. Ze begeleidt heb bij activiteiten, zoals therapeutisch zwemmen, spelletjes doen, winkelen of uitstapjes.


Ben Smeltink (70)
was van 1986 tot aan zijn pensionering medio 2005 werkzaam als leerkracht bij de Basisschool De Oversteek te Liempde.

Naast zijn reguliere werkzaamheden, organiseerde hij in zijn vrije tijd binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolkampen, musicals, verkeersexamens en computerlessen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1981 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid (1993-2003)en (2012-2015) van de voormalige parochie Sint Jans Onthoofding te Liempde en vrijwilliger bij de Heilig Hartparochie (2015-heden). Betrokkene fungeert o.a. als gelegenheidskoster, sleutelbeheerder, ledenadministrateur, lid van de werkgroep Bedevaarten en de Contactgroep Liempde en hij verzorgt de wekelijkse afwikkeling van de collectegelden. Tevens was hij o.a. redactielid en bezorger van het kwartaalblad en lector (1981-2006)

2002 – heden vrijwilliger bij de Wandelsportvereniging De Keistampers te Boxtel. Betrokkene is meerdere keren per jaar actief als verkeersregelaar. Daarnaast verricht hij diverse werkzaamheden, waaronder het opknappen en onderhouden van de verkoop- en toiletwagens.

2012 – heden vrijwilliger bij de KBO, afdeling Liempde. Betrokkene verricht als lid van de commissie ter voorbereiding van de wekelijkse fietstocht diverse werkzaamheden, zoals het uitzetten van de voorbereiding van de wekelijkse fietstocht en fungeren als leiding.Daarnaast is hij organisator van de tweewekelijkse bingomiddagen.


Henriëtte Smulders (57)
is werkzaam als adjunct-directeur op de basisschool De Oversteek in Liempde.

Daarnaast ontplooide/ontplooit ze de volgende activiteiten:

1996 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de Fanfare Concordia te Liempde.
Zij heeft voor een groot deel de Jeugdcommissie vormgegeven.
Betrokkene houdt zich bezig met de werving van de nieuwe leden en de
opleiding van de jeugdleden binnen de vereniging. Zij onderhoudt alle contacten met de ouders, de leerlingen en de muziekdocenten over de muziekopleiding. Verder zet
zij zich in om leerlingen van basisschool De Oversteek tijdens workshops en
naschoolse activiteiten een instrument te laten bespelen.

1997 – 2000 initiatiefnemer van en vrijwilliger bij het orkest Beperkt Houdbaar te Liempde.
Betrokkene bereidde het orkest voor en onder leiding van betrokkene werd er
gemusiceerd.


Albert van Dijk (75)
tot 2004 werkzaam als hoofdconstructeur bij Sanders Machinebouw,
ontplooide/ontplooit diverse activiteiten:

1985 – 2016 bestuurslid en secretaris van de Psoriasis Vereniging Nederland, afdeling Zuidoost
Nederland. Daarnaast was betrokkene afgevaardigde in de Verenigingsraad. Hij
organiseerde voorlichtingsavonden en lotgenotencontact. Verder was hij de initiator
van het boek Psoriasis; beeld, beleving, behandeling.

2004 – 2011 buurtbuschauffeur te Liempde

2004 – 2016 bestuurslid van de Stichting Jeugdbelangen Liempde. De Stichting beheert de
Sporthal en het jeugdhuis Pius X. Daarnaast was betrokkene lid van de technische
commissie.

2009 – heden chauffeur van het woon-zorgcentrum Dorpshuis de Vlaswiek te Liempde