BESTEMMINGSPLAN ‘VENDELSTRAAT LIEMPDE (PASTORIETUIN)’ ONHERROEPELIJK

BESTEMMINGSPLAN ‘VENDELSTRAAT LIEMPDE (PASTORIETUIN)’ ONHERROEPELIJK

(foto: Gerard Schalkx)

Door de Raad van State is op 20 mei 2020 het bestemmingsplan voor de Pastorietuin in Liempde definitief vastgesteld. Hiermee worden 11 seniorenwoningen gerealiseerd aan de Vendelstraat in Liempde, in de voormalige pastorietuin van de Sint Jans Onthoofdingskerk. Nadat de benodigde vergunningen zijn afgegeven kan naar verwachting na de zomervakantie gestart worden met de bouw van de woningen.  

In het plan komen levensloopbestendige woningen

De slaap- en badkamer zijn op de begane grond. De verkoopprijzen liggen tussen de 289.000 euro tot 369.500 euro De woningen worden ingepast binnen de cultuurhistorische omgeving. Het wordt een toegankelijk hof dat past binnen de karakteristieke structuur van Liempde. Wethouder Van de Wiel is blij met het behaalde resultaat: ‘de noodzaak om te bouwen is groot. Dit is een mooie mijlpaal die we samen hebben behaald. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan verschillende projecten. Daar plukken we nu de vruchten van.’

Beroep ongegrond

Op 27 augustus 2019 heeft de raad van de gemeente Boxtel het bestemmingsplan “Vendelstraat Liempde (pastorietuin)” gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit was een beroep ingesteld. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard.