BESTEMMINGSPLAN KERKWEIDE WEST TER INZAGE

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kerkweide West’ vastgesteld. In overeenstemming hiermee is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 11 appartementen en 18 woningen binnen het plangebied Kerkweide West in Liempde. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 2 september 2021 zes weken ter inzage. 

Inzien van de stukken

Op dit moment liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage. De omgevingsvergunning is opgenomen in bijlage 15 van het bestemmingsplan. De stukken zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP07KerkweideWest-vst 1. De stukken zijn daarnaast op papier in te zien bij de balie van het gemeentehuis in Boxtel. Tot en met 14 oktober aanstaande kan tegen deze besluiten beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Meer informatie over het instellen van beroep leest u in weekblad de Meijerij en in het digitaal gemeenteblad op 1 september 2021.