Bijdrage van de gemeente aan bewonersinitiatief Kloostertuin

Het college van B&W heeft besloten een bijdrage van € 41.000 te leveren aan het project de Kloostertuin in Liempde. Een bewonersinitiatief dat georganiseerd wordt door Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL) in samenwerking met de gemeente. Het doel van het project is de bereikbaarheid, uitstraling en gebruik van de kloostertuin te verbeteren en de biodiversiteit te versterken. Volgens planning wordt het project in het voorjaar van 2022 opgeleverd. 

Een mooie samenwerking

Projectwethouder Désiré van Laarhoven: “Het kloostertuinproject is een prachtig voorbeeld van een breed gedragen bewonersinitiatief en een mooie samenwerking met vele maatschappelijke partners, verenigingen, ondernemers en de gemeente.” De kloostertuin is eigendom van Woonstichting JOOST, Zorggroep Elde Maasduinen en de gemeente Boxtel. BOL heeft samen met de eigenaren en betrokkenen van dienstencentrum De Kloosterhof en de kloostertuin onderzocht hoe de zichtbaarheid, beleving en bereikbaarheid van De Kloosterhof en de kloostertuin kan worden verbeterd. Er is een herinrichtingsplan ontwikkeld waarmee de tuin goed bereikbaar wordt. Zo kunnen ouderen en mensen met rolstoelen en kinderwagens veilig gebruik maken van de tuin. 

Financiering

De kosten van het plan wordt geschat op ongeveer € 165.500. Het project wordt voor 50% gefinancierd door de grondeigenaren (Woonstichting JOOST, Zorggroep Elde Maasduinen, gemeente Boxtel) en de overige 50% dankzij verschillende lokale en landelijke bijdragen en fondsen. Ook Liempdse ondernemers hebben aangegeven dat zij een bijdragen willen leveren aan het project. Van Laarhoven: “Door de brede samenwerking en fondsenwerving is het gelukt met een redelijk kleine bijdrage van de gemeente een groot project te ontwikkelen dat een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de leefbaarheid in het centrum van Liempde.” 

Beheer en onderhoud

De gemeente draagt het onderhoud van de kloostertuin over aan vrijwilligers. Met lokale vrijwilligersorganisaties zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud voor de komende tien jaar. Dit is ook vastgelegd in een overeenkomst. Het beheer en onderhoud gaat over groenvoorzieningen en meubels (zoals banken) en wordt georganiseerd door Stichting BOL. In totaal betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer € 750 - € 1.000 voor de gemeente.