Bouw woningen in Liempde is een stap dichterbij

Het bouwplan Zonneweide West in Liempde - elf appartementen en achttien woningen - is na een lange en intensieve 'dialoog' met onder anderen omwonenden in procedure gebracht. Het bestemmingsplan ligt nu tot 15 oktober ter inzage. En staat dus ook open voor het maken van bezwaar. Nadat die eventuele bezwaren zijn behandeld, wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees verder ... .

Bron: Algemeen Dagblad.