Gemeente gaat in overleg met bewoners Heidonk om ‘bomenoverlast’ op te lossen

De gemeente gaat in overleg met de bewoners van Heidonk en omliggende straten om de overlast van bomen daar waar kan op te lossen. Uitgangspunt daarbij is onveilige situaties te voorkomen.

Lees verder ... .

Bron: MooiBoxtel.