Grote stappen gezet voor ontwikkeling Roderweg - Hamsestraat

Afgelopen periode is er hard gewerkt om de ontwikkeling aan de Roderweg - Hamsestraat in Liempde verder te brengen. Vele gesprekken zijn gevoerd en vorige week zijn alle overeenkomsten voor grondverwerving getekend. Wethouder van der Zanden “Ik ben blij dat een complex proces uiteindelijk tot het resultaat heeft geleid dat de gronden voor de woningbouwlocatie Roderweg-Hamsestraat allemaal in eigendom zijn bij één eigenaar. Door actieve interventie met de gezamenlijke gesprekken aan de keukentafels is er uiteindelijk een mooi resultaat bereikt en zijn nu de handtekeningen gezet. Dit maakt het vervolgproces makkelijker om te komen tot het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan voor woningen. De terinzagelegging volgt later dit najaar.” Afgelopen maandag zijn de kaveleigenaren van woon- en woonwerklocaties aan de Hamsestraat bijgepraat over wat er allemaal loopt en wat er is gebeurd de afgelopen periode. 

Het plan

De gemeente Boxtel wil het gebied Hamsestraat- Roderweg ten zuiden van Liempde ontwikkelen. Hiermee geven we uitvoering aan de in augustus 2020 door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie Hamsestraat – Roderweg. Het plan bestaat enerzijds uit zestien percelen met woonkavels en woonwerkkavels ten oosten van de Hamsestraat. Daarnaast zal ontwikkelaar Janssen de Jong circa 95 woningen realiseren in de woningbouwlocatie Roderweg-Hamsestraat. Deze woningen bestaan uit verschillende woningtypen en zijn geschikt voor verschillende doelgroepen.

Vervolg

Het uitwerken van het bestemmingsplan is nu in gang gezet. We werken aan een eerste concept, we verwachten deze in het najaar ter inzage te leggen.