Inrit of niet, college akkoord met ontwerp Zonneweide-West

Hoewel er nog géén financiële overeenstemming is met de bezwaarmaker die onlangs de gemeente toesprak en ook de bezwaren van diverse andere omwonenden niet zijn weggenomen, is de het college van B & W akkoord met de bouw van 29 woningen tussen de Kerkheiseweg en Boxtelseweg in het project Zonneweide-West.

Lees verder ... .

Bron: MooiBoxtel.