Liemt infiltreert – Afkoppelen regenwater in pilotgebied Liempde

De gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel en SPPiLL zijn gestart met een afkoppelproject voor regenwater. Doelstelling van het project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren hun regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Veel huiseigenaren kampen nu al regelmatig met wateroverlast en de verwachting is dat de overlast als gevolg van de klimaatveranderingen …

Lees verder ... .

Bron: SPPILL.