Nieuwe locaties voor elektrisch laden in Boxtel

Net als afgelopen jaar, plaatsen we komende twee jaar 20 nieuwe laadpalen voor elektrische auto´s. Het elektrisch vervoer neemt steeds meer toe. Vanaf 2030 mogen alleen nog maar elektrische auto´s verkocht worden. Er zijn dus steeds meer laadpalen nodig en dat maken we mogelijk. We stimuleren hiermee ook om elektrisch te gaan rijden. De 20 nieuwe laadpalen komen verdeeld over Boxtel, Liempde en Esch. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om in andere buurten een laadpaal aan te vragen bij Vattenfall. Meer informatie hierover lees je hier. Borden voor nieuwe locaties De nieuwe locaties voor de laadpalen zijn samen met Vattenfall, de exploitant van de laadpalen, bepaald. We hebben de locaties zorgvuldig gekozen. Een van de voorwaarden is dat er een stroomkabel in de buurt ligt voor de aansluiting. Deze week, na de kerstdagen, plaatsen we op de nieuwe locaties borden. Zo kun je duidelijk zien waar een laadpaal bedacht is. , Verkeersbesluit Om parkeerplaatsen bij een laadpaal te reserveren voor het opladen van elektrische auto´s, moet er een verkeersbesluit genomen worden. De ontwerp-verkeersbesluiten voor de locaties van de 20 nieuwe laadpalen zijn te lezen op www.officielebekendmakingen.nl. Ben je het niet eens met de locatie van een laadpaal? Als belanghebbenden kun je tot en met 3 februari 2023 bezwaar maken door een zogenaamde zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-verkeersbesluit. Informatie over hoe een zienswijze ingediend kan worden, is ook te lezen in de tekst bij het ontwerp-verkeersbesluit. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt bepaald of we locaties moeten wijzigen. Daarna wordt het definitieve besluit gepubliceerd, hierop kan eventueel beroep worden ingediend. , Nieuwe locaties van de laadpalen in de gemeente Boxtel Boxtel: Annastraat, Baandervrouwenlaan, Bachstraat, Brederodeweg, Breukelsestraat, Corpus, De Houtbreker, De Vorsenpoel, Debussystraat, Hof ter Aa, Lijndakker, Maria Theresiastraat, Poolsestraat, Puccinistraat, Robert Schumanlaan, Schelling, Torricellistraat. Liempde: Dorpsstraat, Koolhof Esch: Weiakker , Eén paal, twee aansluitingen Parkeerplaatsen waar een laadpaal bij staat, mogen alleen gebruikt worden om een elektrische auto op te laden. Een laadpaal heeft twee aansluitingen en staat in het midden van twee parkeerplaatsen. In het begin wordt er maar één parkeerplaats gereserveerd voor elektrische auto´s. De laadgegevens worden gemonitord, als daaruit blijkt dat de tweede aansluiting ook nodig is, wordt de tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto´s gereserveerd.