Ontwerpbestemmingsplan Kerkweide-Oost ter inzage

De bestemmingsplanprocedure voor Kerkweide-Oost gaat van start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het plan maakt de bouw van 28 woningen mogelijk in het oostelijk gedeelte van het inbreidingsplan Kerkweide in de kern Liempde. Het ligt tussen de Boxtelseweg en de Kerkheiseweg. Dinsdag 2 januari heeft het college van B&W van de gemeente Boxtel ingestemd om het ontwerpbestemmingsplan Kerkweide-Oost zes weken ter inzage te leggen van 19 januari tot en met 2 maart 2023. In 2015 is het eerste initiatief genomen voor inbreidingsplannen van het tussengebied tussen de Kerkheiseweg, Boxtelseweg en Bergstraat in Liempde. Dit gebied, in eigendom van verschillende eigenaren, is in de afgelopen jaren vanuit twee initiatiefnemers ontwikkeld tot een nieuw woongebied. De nieuwbouwplannen staan ook bekend als Kerkweide-Oost en Kerkweide-West. Kerkweide-Oost is een ontwikkeling van LL Vastgoed B.V. in samenwerking met Lijn Ontwikkeling B.V. 

Plannen

De plannen voor Kerkweide-Oost Liempde zijn ontworpen door JYB architecten uit Waalwijk en bestaan uit:

  • 8 beneden-boven woningen waarvan minimaal 5 sociale huur appartementen;
  • 19 semibungalows waarvan 1 vrijstaande;
  • 1 vrije kavel.

Alle woningen krijgen een dorpskarakter en één laag met een kap. Hierdoor sluiten deze woningen aan bij de bebouwing zoals herkenbaar is voor Liempde. Bovendien tast dit de privacy voor de omwonenden zo minimaal mogelijk aan. De beneden-boven woningen worden twee lagen met plat dak. Inmiddels heeft welstand zich positief uitgesproken over het plan. De verwachting is dat eind 2023/ begin 2024 gestart kan worden met de bouw van de woningen.

Inloopmiddag woensdag 25 januari

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert de gemeente Boxtel, in samenwerking met de ontwikkelaar Lijn Ontwikkeling, een inloopmiddag in D’n Liempdsen Herd. Tussen 16.00 en 19.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan Kerkweide-Oost en vragen stellen aan de gemeente en/of de ontwikkelaar.

Contact

Met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan maken we de precieze plannen bekend. De direct aanwonenden zijn al geïnformeerd over deze plannen. De ontwikkelaar komt graag in contact met zowel geïnteresseerden in de nieuwbouwwoningen als met degenen die vragen hebben over de nieuwbouwplannen. Hiervoor kan op de volgende wijze contact worden opgenomen:

Opdrachtgever: LL Vastgoed
Ontwikkelaar: Lijn Ontwikkeling
Architect: JYB architecten

8 beneden-boven woningen

8 beneden-boven woningen

18 semibungalows

18 semibungalows

1 vrijstaande woning

1 vrijstaande woning