Piek in meldingen Processierups

Bericht van de gemeente Boxtel:

Het enorme aantal eikenprocessierupsen zorgt voor een piek in het aantal meldingen dat we op dit moment ontvangen. We zijn niet in staat om op alle gemelde locaties de rupsen binnen de gestelde termijnen af te werken. Uiteraard is elke melding belangrijk, maar gezien het aantal meldingen moeten we binnen de beschikbare capaciteit prioriteiten stellen en keuzes maken.

Op dit moment richten we ons vooral op de meldingen rond sportvelden, speelterreinen en scholen, plaatsen waar veel mensen komen en veel risico is op contact met de brandharen van de rupsen. Na deze meldingen werkt onze aannemer verder aan de meldingen op overige locaties in de gemeente. In Boxtel zijn tot vandaag bijna 200 meldingen gedaan. Inmiddels zijn uit 600 bomen op 42 locaties rupsen verwijderd. Vooral op en rond het sportpark in Boxtel (Tamboer, den Hofpad en Voetboog) en rondom Pius X in Liempde zijn veel meldingen afgewerkt. 

We zien de rupsen, die eerst vooral over de boomstammen liepen, inmiddels steeds meer in nesten bij elkaar kruipen. Onze verwachting is dat de rupsen na hun verpopping tot vlinder vanaf half juli uitvliegen. Meer info over wat te doen met rupsen, rupsen en gezondheid en natuurlijke bestrijding van rupsen is te vinden op de website van de GGD, www.oakie.info.

Overlast kun je melden via Fixi. Je kunt ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte via telefoonnummer (073) 553 16 44.