Startschot ECCO in Nationaal Landschap Het Groene Woud

Startschot ECCO in Nationaal Landschap Het Groene Woud

Lokaal samenwerken aan duurzame energie

19 september: startschot ECCO in Nationaal Landschap Het Groene Woud

Op 19 september 2018 vindt in D’n Liempdsen Herd in Liempde de regionale startbijeenkomst plaats van ECCO. Dit door Europa mede gefinancierde project ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. Nationaal Landschap Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel hebben zich al aan ECCO verbonden. Belangstellenden zijn van harte welkom.

In ECCO draait alles om het ontwikkelen van lokale energiegemeenschappen. Hierbij gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Doel is om lokale of regionale initiatieven van de grond te laten komen waarvan de omgeving direct profiteert.

Vijf actieprogramma’s, tien projecten

Tot 2021 worden minimaal vijf actieprogramma’s op poten gezet, inclusief tien concrete projecten die op korte termijn te realiseren zijn. Het Groene Woud zorgt voor ondersteuning en hulp bij ontwikkeling, opzet en uitvoering. Verder zullen er onder de vlag van ECCO in totaal 100.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd in de deelnemende gemeenten in Het Groene Woud.

19 september: onderwerpen van gesprek

De startbijeenkomst op 19 september in D’n Liempdsen Herd vindt twee keer plaats: één keer ’s middags en één keer ’s avonds. Tijdens beide dagdelen staat de Tour d’ECCO op het programma: vier gespreksrondes van 25 minuten waarin de aanwezigen in kleine groepen met elkaar praten over de volgende onderwerpen:

  1. Tijdelijke zonneweiden in de natuur
  2. Energy meets the arts
  3. Energieaanpak bedrijventerreinen
  4. Landbouw en energie
  5. Energiegemeenschappen
  6. 100.000 gemeenschappelijke zonnepanelen
  7. De Kunsten en energietransitie
  8. Vraagbaak ECCO / Het Groene Woud

De gesprekken vinden plaats met medewerking van diverse ECCO-partners, bedrijven en organisaties zoals ZLTO, Over Morgen, RElocal en HetEnergieBureau.

Aanmelden

Iedereen met een warme belangstelling voor duurzame energie, circulariteit en lokale betrokkenheid is welkom op de startbijeenkomst. Opgeven kan via de website www.eccohetgroenewoud.nl. Hier is ook alles te vinden over het totale programma en de aanvangstijden. Deelname is gratis.

ECCO is een pilotproject binnen het Brabantbrede programma ‘Sociale Innovatie in de Energietransitie’. ECCO is een initiatief van Nationaal Landschap Het Groene Woud. De projecten en resultaten die lokale energiegemeenschappen boeken, worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer lezen over ECCO in Het Groene Woud? Kijk op www.eccohetgroenewoud.nl