Stichting Behoud Gemeenschap Liempde stelt € 6.500,- beschikbaar

De Stichting Behoud Gemeenschap Liempde, in de volksmond beter bekend als de parkeergelden Velder, maakt bekend dat zij het jaarbudget 2017 dat beschikbaar is voor donaties door het bestuur is vastgesteld op € 6.500,-.

De Stichting Behoud Gemeenschap Liempde is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling het verwerven van fondsen ten behoeve van het ondersteunen van activiteiten en verenigingen en stichtingen binnen de gemeenschap Liempde. De stichting exploiteert tijdens evenementen op landgoed Velder de parkeerterreinen aan het Hollands Diep. Met de parkeeropbrengsten worden direct de Liempdse verenigingen die vrijwilligers leveren tijdens het parkeren financieel gesteund. Daarnaast kunnen alle Liempdse organisaties en particulieren donaties van de stichting aanvragen ter ondersteuning van hun activiteiten. Deze aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de Leidraad en bewaakt door het Dorpsberaad Liempde. 

Het beschikbare budget voor 2016 is niet volledig uitgekeerd. Dankzij een goed seizoen in 2016, mede vanwege het Festival Circolo, vult het bestuur van de stichting het beschikbare budget voor donaties aan tot wederom € 6.500,- voor 2017. Dit budget is momenteel nog volledig beschikbaar.

De stichting nodigt iedereen die een goed voorstel heeft voor behoud van de leefbaarheid in Liempde een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie zie: www.stichtingbgl.nl.