Update Processierups

Door het weer van de afgelopen week zijn op verschillende plaatsen rupsen en beginnende nesten uit bomen en van stammen gewaaid en geregend. Rupsen én brandharen hebben zich hierdoor verspreid in de omgeving. De rupsen kunnen tijdelijk hun toevlucht nemen tot andere boomsoorten of plaatsen. Soms liggen nesten ook verspreid op de weg of in het gras. Dit maakt bestrijding extra lastig. Hierdoor is er ook meer kans dat kinderen of (huis-)dieren met brandharen van de rupsen in contact komen. We doen hard ons best alle meldingen zo snel mogelijk op te pakken. Onze aannemer is volop bezig met het verwijderen van eikenprocessierupsen. De meldingen rond scholen, op sportparken en andere druk bezochte plaatsen zijn grotendeels weggewerkt. Deze week verdubbelen we de capaciteit voor verwijderen van rupsen en nesten. Lees meer op de gemeente website.