WIJZIGINGEN INZAMELING AFVAL

Binnenkort verandert de inzameling van afval in de gemeente Boxtel. Net als veel andere gemeentes in Nederland, gaan we in Boxtel vaker het gft-afval ophalen en minder vaak het restafval ophalen. Het doel hiervan is dat afval beter gescheiden wordt. Zo kunnen waardevolle grondstoffen hergebruikt worden. 

Waarom deze veranderingen?

Inwoners scheiden hun afval al goed maar het kan soms nog beter. Samen zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van het restafval en voor het beter scheiden van het afval. Door gft-afval in de warmere maanden wekelijks op te halen en restafval 1 keer in de 4 weken, stimuleert de gemeente Boxtel dat afval beter gescheiden wordt. Wanneer afval niet goed gescheiden wordt, past dat niet in de grijze container als deze 1 keer in de 4 weken geleegd wordt. Andere gemeenten die al wel zo werken hebben hier een goede ervaring mee: als het afval gescheiden wordt, is 1 keer in de 4 weken legen ruim voldoende. We komen gelijktijdig de inwoners tegemoet door in de warmere maanden het gft-afval vaker op te halen. In de zomer ontvingen we regelmatig meldingen over geuroverlast en maden in de gft-containers, die willen we hiermee verminderen. 

Er belanden nog steeds herbruikbare materialen in het restafval. Dat is zonde, want het restafval gaat de verbrandingsoven in. Door afval goed te scheiden worden waardevolle grondstoffen behouden. Deze grondstoffen kunnen gebruikt worden voor nieuwe producten. Dit betekent dat we geen nieuwe grondstoffen hoeven te winnen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. 

Ingangsdata van de wijzigingen

In de kern van Lennisheuvel  beginnen de wijzigingen in het ophalen van afval vanaf 31 mei. In de rest van de gemeente Boxtel gaan de wijzigingen vanaf 7 juni in. Naast de wijzigingen in hoe vaak we afval ophalen, verandert op sommige adressen ook de dag dat we het afval komen ophalen. Alleen bij het inzamelen van oud papier wijzigt helemaal niets.

Meer informatie over de wijzigingen

Inwoners die in het bezit zijn van een afvalcontainer krijgen een brief en een afvalkalender thuisgestuurd met alle informatie over de wijzigingen. Ook de afvalapp Afvalwijzer en de website mijnafvalwijzer.nl worden bijgewerkt. Hier lees je hoe je de afvalapp kunt downloaden. In de afvalapp, op mijnafvalwijzer.nl en op onze website vind je ook handige tips over het scheiden van afval.