Aanbiedingsnota Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft het Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde zijn plannen aangeboden aan het College van B & W en de gemeenteraad van Boxtel.

Ontevredenheid over de slechte bereikbaarheid van het centrum van Liempde voor mensen die aangewezen zijn op een rollator, een rolstoel of een scootmobiel speelt al jaren. Pogingen van diverse politieke partijen om hier verandering in te brengen hadden slechts een beperkt resultaat.

Het burgerinitiatief heeft zich ten doel gesteld het centrum met zijn voorzieningen en de toegangswegen vanuit de wijken daarnaartoe veilig en toegankelijk te maken. Er is een inventarisatie gemaakt van de staat waarin de trottoirs en voetpaden verkeren, de knelpunten zijn in beeld gebracht, er is uitgezocht welke maatregelen getroffen moeten worden en een begroting opgesteld van de te verwachten kosten. Ingenieursbureau Arcadis heeft de plannen verder uitgewerkt in een inrichtingsadvies.

De aanbiedingsnotitie en het inrichtingsadvies kunt u hier downloaden. Als u vragen of opmerkingen hebt over het burgerinitiatief neem dan contact op met Mario Knoops (06-20364186) of Wim van Erp (0411-631870).

Werkgroep Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde

Diny Stolvoort
Harrie Raaimakers
Kees Quinten
Louis van de Wiel
Wim van Erp
Mario Knoops

DOWNLOAD aanbiedingsnota en inrichtingsadvies

 

Meer informatie
Mario Knoops
06-20364186