Activiteiten

Op dit moment hebben we vier onderwerpen uitgekozen, waarvan wij vinden dat ze de aandacht verdienen van onze inwoners en de politiek. Het gaat om:

SPORT
Op dit gebied zijn onder andere de teruglopende subsidies, onderhoud en accommodaties, teruglopende ledenaantallen en de verklaring van goed gedrag belangrijke thema's.

CULTUUR
Waarbij teruglopende subsidies, accommodaties, vergunningen en wetgeving belangrijke thema's zijn.

HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
Hierbij zijn woningbouw in Liempde, middenstand, winkelaanbod, verkeersveiligheid en milieu belangrijke thema's.

INWONERS
Met name jeugd en ouderen. Belangrijke thema's zijn alcoholwetgeving, huisvesting, sport, mantelzorg en openbaar vervoer.

Samen met de inwoners van Liempde gaan wij binnenkort deze thema's verder uitwerken. We kijken waar de mogelijkheden liggen om elkaar te versterken, zodat we onze krachten kunnen bundelen om de unieke Liempdse identiteit te behouden.