Doelstelling

In een tijd van grote politieke veranderingen, met bezuinigingen, nieuwe taken voor de gemeenten en mogelijke verdere gemeentelijke herindeling, is het behoud van de eigen identiteit en de leefbaarheid van Liempde, niet langer vanzelfsprekend. Een actieve inzet richting politiek en een gezamenlijke inspanning van alle inwoners is nodig om de onvermijdelijke veranderingen het hoof te bieden.

Gelukkig zijn er in ons dorp de afgelopen jaren al diverse initiatieven opgezet, die ervoor zorgen dat Liempde op de kaart blijft staan.

Begin 2014 heeft een aantal Liempdenaren elkaar gevonden in het Dorpsberaad Liempde, met als doel:

'De identiteit en leefbaarheid van het dorp Liempde bewaken, ook voor de langere termijn.'.

Dit doet het Dorpsberaad door het inventariseren van behoeften en wensen die er leven binnen onze gemeenschap. Op die manier willen we samen met de inwoners, verenigingen en lokale organisatie zoeken naar oplossingen voor problemen die opdoemen rondom vier thema's: verkeer, cultuur, wonen en inwoners.

Adres & contact

Dorpsberaad Liempde
Smaldersestraat 11
5298 NP Liempde

E. info@dorpsberaadliempde.nl