Historie en rijksmonumenten

Historie en rijksmonumenten

Sint Jans kapel

Aan de oevers van de Dommel (op de hoek Kerkakkers/Pastoor Dobbeleijnstraat) liggen onder de oppervlakte de resten de voormalige Sint Jans kapel. Deze zijn in 1982 tot rijksmonument verheven.

De eerste vermelding van deze kapel is gemaakt in 1440. In 1603 werd de kapel verheven tot parochiekerk. Liempde viel toen onder bisschop Masius van 's-Hertogenbosch en werd na lang aandringen een zelfstandige parochie.

Na de vrede van Munster in 1648 kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en werd de katholieke godsdienst verboden. De kerk ging op slot en het verval trad in. In 1827 viel het doek voor de eerste Liempdse parochiekerk en bleven slechts restanten bewaard.

Bij het 400-jarig bestaan van de parochie in 2003, kreeg de vermoedelijke stichtingsplek van Liempde weer een waardig aanzien. Met panelen en inpassing van het Oude Kerkhof in het landschap is geprobeerd het verleden weer tastbaar te maken.

Ronde akker Rondenborgh

Tegen de zuidwest rand van de Vrilkhovense akkers in de Prangen ligt een ronde akker. Deze akker is bijna cirkelvormig en kent de naam Rondenborgh. De eerste vermeldingen van deze akker dateren van 1432.

De naam 'Rondenborgh' kan zowel slaan op het perceel als op een 'borg' (hoevecomplex). Het perceel heeft een doorsnede van 75 meter en steekt ongeveer 1 meter boven de omgeving uit. Ook is het perceel omgracht.

De omgrachting wordt gevoed door de Blauwhoefse loop en is oorspronkelijk zeker dieper en breder geweest. Alhoewel tot op heden geen sporen van vroegere bewoning werden gevonden, bestaat toch het vermoeden dat hier in de Middeleeuwen een wat versterkt hoevecomplex lag. Een complex met als hoofdgebouw een soort zware houten woontoren. Ook wel borg of borch genoemd.

Plattegrond oud Liempde

Bekijk de plattegrond van Liempde anno 1867 (bron: wikimedia.org).