Fietsroutes

fietsen in Liempde

 

 • Het Landschap van Liempde (27 km)

  Liempde ligt midden in de 'natuurkern' van Nationaal Landschap Het Groene Woud: 7.500 hectare bestaande uit leembossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De ontwikkeling van dit gebied is al begonnen tijdens de laatste IJstijd, 13.000 tot 30.000 jaar geleden, als het rondvliegend zand tot rust komt. Gedurende de daaropvolgende eeuwen zorgen klimaatschommelingen afwisselend voor het ontstaan van erkenbossen, grasland, droog parklandschap, vochtiger loofbos en gemengd eikenbos. Nadat de eerste mensen zich in het gebied vestigen raakt het bos aangetast. Vanaf 1500 worden er nieuwe bossen aangeplant. Met het betaalbaar worden van kunstmest rond 1900 wordt heide en dennenbos omgezet in boerenland.

  Download Het Landschap van Liempde (27 km) (PDF)

 • Karthuizer fietsroute (60 km)

  Ruim tweehonderd jaar lang leefden en werkten de kartuizers als kluizenaar in het stroomgebied van de dommel, waarvan twee jaar in olland. In oude kartuizergeschriften is gelukkig veel van hun handel en wandel bewaard gebleven. Beetje bij Beetje geven de archieven hun oude geheimen prijs. Zo is van een aantal locaties de relatie met de Kartuizers ontdekt. Deze fietsroute neemt u mee op ontdekkingstocht langs deze locaties en door het gebied waarin de Kartuizers twee eeuwen lang leefden. De fietsroute heeft een lengte van ongeveer 60 kilometer.

  Download Karthuizer fietsroute (60 km) (PDF)

 • Klein religieus erfgoed in Liempde (14 km)

  In Liempde zijn nog veel tastbare sporen van klein religieus erfgoed te ontdekken. Zichtbaar maar veelal onopgemerkt gaan er goed bewaarde gevelstenen, nisjes met afbeeldingen van Maria en mooie veldkapellen schuil in het straat- en landschapsbeeld van Liempde. In verschillende Liempdse huizen zit, meestal naast de voordeur, een terracotta gevelsteen gemetseld met daarop de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch of Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstand. De oorsprong van deze gevelstenen ligt in de Romeinse tijd. In Pompeii, in 79 na Christus door de vulkaan Vesuvius bedolven, zijn al religieuze reliëfs gevonden. In heel Nederland zijn naar schatting nog zo'n tweeduizend gevelstenen te vinden, waaronder een aantal in Liempde. De stenen worden ook wel 'beschermtegels' genoemd en zijn uit dankbaarheid voor de genoten bescherming van Maria tijdens de oorlog aangebracht.

  Download Klein religieus erfgoed in Liempde (14 km) (PDF)