Aanvraag bijdrage

Heeft u als Liempdse vereniging of organisatie een initiatief waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen bij het wijkorgaan, dan kunt u die indienen door dit voor te leggen aan de vertegenwoordiger van uw buurtvereniging. Gaat de aanvraag buiten een buurtvereniging om, kunt u die sturen naar de voorzitter van het wijkorgaan.

 • De aanvraag mag nog niet gerealiseerd zijn
 • De aanvraag moet een doel hebben dat gericht is op Liempde en of de inwoners van Liempde en geen beperkend karakter hebben;
 • De aanvraag is slechts eenmalig, kan niet structureel (bijv. jaarlijks) worden toegekend en mag op het moment van aanvragen niet reeds uitgevoerd zijn;
 • Waar mogelijk wordt er een eigen bijdrage in de vorm van participatie van de aanvragende partij gevraagd.
 • De aanvraag moet een maatschappelijk karakter hebben.
 • U kunt als aanvrager eventueel worden uitgenodigd bij een vergadering om een toelichting te geven op uw aanvraag

De aanvraag wordt beoordeeld door de leden van het wijkorgaan in de eerst volgende wijkorgaanvergadering. De aanvraag moet minimaal 1 week vóór de vergadering bij de voorzitter (wijkorgaanliempde@gmail.com) aanwezig zijn. De vergaderdatums in 2023 zijn: 6 februari, 5 juni, 4 september en 6 november.

Projecten gerealiseerd mede door wijkorgaan:

2022:
 • Buurtvereniging Kasteren
 • Liemps kunstpad
 • Stichting Pius X
 • Dorpsberaad Liempd
 • Ons Hof
 • Toezegging kerstboom Liemt in het licht
 • Fanfare
 • Erfgoedvereniging