Doelstelling

De inwoners van de wijken van Boxtel worden vertegenwoordigd door diverse wijkorganen.

Er zijn in totaal 5 wijkorganen in de gemeente Boxtel, waaronder het wijkorgaan Liempde.

In Liempde wordt het wijkorgaan gevormd door een vertegenwoordiger van iedere buurtvereniging (9 personen) die de maatschappelijke belangen van iedere buurt behartigt met een onafhankelijke voorzitter.

Het wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit zaken worden gefinancierd om de buurten leefbaar te houden. Voorbeelden van projecten waar het wijkorgaan een bijdrage heeft gedaan zijn; jeu de boules banen, aanschaf van AED-toestellen, speeltoestellen, ganzenbordvloer kiosk, gratis AED-cursussen, onderhoud Maria- grot, faciliteren van krachtstroomvoorziening Pius X, bijdrage jubileum van de wandel driedaagse etc.

Een keer per twee maanden vergadert het wijkorgaan en worden aanvragen getoetst en beoordeeld. Het wijkorgaan werkt nauw samen met de gemeente, in persoon van de wijkmakelaar. Een paar keer per jaar stemmen we zaken af met andere verenigingen en stichtingen die een algemeen maatschappelijk belang en karakter in Liempde hebben, zoal BOL, SPPILL, Dorpsberaad en ABL