Doelstelling

De inwoners van de wijken van Boxtel worden vertegenwoordigd door diverse wijkorganen.

Er zijn in totaal 5 wijkorganen in de gemeente Boxtel, waaronder het wijkorgaan Liempde.

In Liempde wordt het wijkorgaan gevormd door een vertegenwoordiger van iedere buurtvereniging (9 personen) die de maatschappelijke belangen van iedere buurt behartigt met een onafhankelijke voorzitter.

Het wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit zaken worden gefinancierd om de buurten leefbaar te houden. Voorbeelden van projecten waar het wijkorgaan een bijdrage heeft gedaan zijn; jeu de boules banen, aanschaf van AED-toestellen, speeltoestellen, ganzenbordvloer kiosk, gratis AED-cursussen, onderhoud Maria- grot, faciliteren van krachtstroomvoorziening Pius X, bijdrage jubileum van de wandel driedaagse , EHBO Vereniging, Algemeen Belang Liempde, Kloostertuin, Kribkesroute, Serenade, etc.

Vier keer per jaar vergadert het wijkorgaan en worden aanvragen getoetst en beoordeeld. De datums dat het wijkorgaan vergadert zijn vermeld bij Aanvraag bijdrage.Het wijkorgaan werkt nauw samen met de gemeente, in persoon van de wijkmakelaar.